Władysławowo Władysławowo Władysławowo
Spojrzenia.pl > artykuły > Opłata miejscowa 2010 Władysławowo...
19 marca 2019r., imieniny: Aleksandryny, Józefa, Nicety

Artykuł: Opłata miejscowa 2010 Władysławowo - `klimatyczne`
Od 1 stycznia 2010 obowiązują nowe stawki opłaty miejscowej lub potocznie mówiąc opłaty klimatycznej. Stawka podstawowa wynosi 1,50zł

Zastanawiam się jak jest realizowany paragraf 3 mówiący o wynagrodzeniu dla inkasentów w postaci `10 % kwot zainkasowanych`?
UCHWAŁA NR XXXIX/375/ 2009
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie : określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591. późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2009r. Nr 52 poz.742)Rada Miejska Władysławowa
uchwala, co następuje :

§1
1. Określa się stawkę opłaty miejscowej we Władysławowie pobieraną od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym miasta Władysławowa :

1) 0,70 zł od dzieci i młodzieży uczącej się
2) 0,70 zł od emerytów i rencistów
3) 1,50 zł od pozostałych osób objętych opłatą miejscową

2. Osoby te powyższą opłatę uiszczą - wg właściwych stawek określonych w ust. 1 - do rąk upoważnionego inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ciągu 24 godzin od chwili przybycia na teren Miasta Władysławowa.§2
1. Pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują:
- od osób fizycznych przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, ośrodkach wczasowych, campingach, polach namiotowych, kwaterach prywatnych – kierownicy tych jednostek lub wskazani przez nich pracownicy lub właściciele nieruchomości.

2. Poboru opłaty miejscowej dokonuje się na podstawie książki meldunkowej zaewidencjonowanej w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

W przypadku prowadzenia ewidencji meldunkowej za pomocą programu komputerowego fakt ten należy zgłosić w kasie Urzędu.

3. Dokumentem do przeprowadzenia kontroli w terenie przez pracowników Urzędu w zakresie zgodności poboru opłaty miejscowej będzie książka meldunkowa.

4. Osoby pobierające opłatę miejscową zobowiązuje się do wpłacenia zebranej opłaty do kasy lub na rachunek Gminy w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.


§3
Za pobieranie opłaty miejscowej na kwitariusz i podpisaniu umowy zlecenia, inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10 % kwot zainkasowanych z tytułu tej opłaty.

§4

Oprócz zwolnień określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dodatkowo wprowadza się na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa zwolnienie z opłaty miejscowej dzieci do lat 3.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXV/257/2008 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia
29 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej
na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa.§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.
Krzysiek
(1)     26-05-2010 17:47  
Komentarze:
posortowano od najstarszych
posortuj od najnowszych
Dodaj własny komentarz:
Autor:

Email:

 
Sondaż:
"czy popierasz kaszubskojęzyczne tablice miejscowości"
zagłosowano 138 razy
Co, Gdzie, Kiedy:

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31


polecamy: [więcej »]

Władysławowo - forum na wczasy

o portalu | regulamin i prywatność | kontakt | logowanie
© 2003 - 2019 Spojrzenia.pl Władysławowo
Redakcja Spojrzenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisie.